Daily Decay (2nd February 2018)


Daily Decay (2nd February 2018): Green Mussel (Perna viridis) and Acorn Barnacles (Balanomorpha) @ Coney Island (Pulau Serangoon)